27 ное
2012
     

Нов Секторен консултативен съвет оценява компетенциите в технологичния бранш

Новосформираният Секторен консултативен съвет ще се занимава с утвърждаване на препоръчителните професионални стандарти в сектора, разработването и предлагането на политики и стратегии за пазара на труда, приемане на препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и др.


669 прочитания, 0 коментара

Изграждането на компетентности модели в софтуерната индустрия у нас бе във фокуса на проект с участието на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Българската Стопанска Камара (БСК). На провелото се учредяване на Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите в сектор „Информационни технологии“ бе представен проектът „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони“, който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001–2.1.06.

 

Новосформираният Секторен консултативен съвет ще се занимава с утвърждаване на препоръчителните професионални стандарти в сектора, разработването и предлагането на политики и стратегии за пазара на труда, приемане на препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и др. Сред учредителите на Секторния консултативен съвет бяха представители на Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска Уеб Асоциация (БУА), Министерството на образованието, младежта и науката, Агенция по заетостта, КТ „Подкрепа”, КНСБ, представители на висши учебни заведения и др.

Подобни компетентностни модели се разработват в 19 други сектори на икономиката, а БАСКОМ е партньор на БСК за изпълнението на проекта в сферата на информационните технологии. Работата на всички консултативни съвети се координира от Национален съвет с представителство на работодателските и профсъюзните организации, министерства и образователни институции. Освен това в рамките на проекта се създава национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Тези звена ще бъдат подпомагани в работата си от консултативните съвети.

Освен по-ясно дефиниране на моделите, в рамките на проекта ще бъдат създадени и измервателни механизми, които да позволят преценяване компетентностните нива както на служителите в компаниите от сектора, така и на младите хора, завършващи университетското си образование. Специфичните цели на проекта включват анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти; подобряване на координацията и информационния обмен между организациите на работодателите, синдикатите и държавните институции при оценяване на компетенциите на работната сила; създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите в бъдещото електронно правителство. В по-общ план целта на проекта е да бъдат повишени адаптивността, ефективността и балансирането при търсенето и предлагането на пазара на труда.

КОМЕНТАРИ ОТ  

КОМЕНТАРИ

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Нов Секторен консултативен съвет оценява компетенциите в технологичния бранш"    

Избрани книги


Полезни страници

    БЮЛЕТИНИ

    Фирмите представят
    Конференцията iMinds премина под мотото „Дигитално проучване, което има значение“

    Конференцията iMinds премина под мотото „Дигитално проучване, което има значение“

    Националният офис за технологичен трансфер в сферата на ИКТ към БАИТ взе участие в десетото издание на конференцията, което се проведе през октомври в Брюксел