10 дек
2012
     

„астни€т облак значително подобри »“ средата на ћинистерството на финансите

¬ средносрочен план се предвижда миграци€ от Windows Server 2008 R2 към Windows Server 2012


697 прочитани€, 0 коментара

ћинистерството на финансите (ћ‘) е българска институци€, отговорна за разработването, координирането и контрола при осъществ€ването на държавната политика в областите публични финанси, данъчна политика, управление на държавни€ дълг, финансови услуги и финансови пазари, вътрешен контрол.

¬изитка на проекта

»ме на проекта: »зграждане на MS частен облак в структурата на ћ‘

¬ъзложител: ћинистерство на финансите

»зпълнители: »“ екипът на ћ‘ и Microsoft Consulting Services

ƒата на стартиране/приключване: 01.09.2012-30.10.2012 г.

ћиси€та на ћинистерството на финансите е да поддържа устойчиви и прозрачни публичните финанси на страната, подпомагайки правителството в изграждането на ефективен публичен сектор и създаването на услови€ за икономически растеж.

»“ средата в ћ‘ доскоро не е била така добре виртуализирана

и не е имало достатъчна интегрираност между отделните системи, сподели за Computerworld Ѕългари€ »вайло ћанджуков, директор надирекци€ „»нформационни системи“ към министерството. “ака във ведомството са имали затруднени€ при посто€нни€ мониторинг и оптимизирането на наличните ресурси. —ъщевременно »“ екипът на ведомството е изпитвал все по-гол€ма необходимост от това да може да се фокусира върху иновациите, а не само върху поддръжката, да оптимизира разходите си и да отговори на нуждата от по-гол€мо бързодействие и висока надеждност на информационните системи. »мало е нужда от постигане на по-висока ефективност във всекидневната работа на »“ специалистите и от по-бързо въвеждане на нови »“ услуги в организаци€та.


продължава в: Computerworld.bg

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

 ќћ≈Ќ“ј–»

“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"„астни€т облак значително подобри »“ средата на ћинистерството на финансите"    

»збрани книги


ѕолезни страници

    ЅёЋ≈“»Ќ»

    ‘ирмите представ€т
     онференци€та iMinds премина под мотото Дƒигитално проучване, което има значениеУ

     онференци€та iMinds премина под мотото Дƒигитално проучване, което има значениеУ

    Ќационални€т офис за технологичен трансфер в сферата на » “ към Ѕј»“ взе участие в десетото издание на конференци€та, което се проведе през октомври в Ѕрюксел